Uppdrag utgår från kundens behov och det viktiga är att skapa tillit och stöd i företagets egna strukturer och arbetssätt. Början av ett samarbete består i att tydliggöra vad uppdraget består av och vad kunden har för behov av stöd och utveckling.

Affärsplanering med affärsplan och måldokument arbete.

Ledarcoaching, att som ledare/chef ha självinsikt om sina egna beteenden och drivkrafter skapar tydlighet och tillit.

Företags värderingsarbete.

Utbildningar i att motivera personalgrupper till förändring och att hitta sina egna drivkrafter för att utföra arbetet på effektivt sätt.