Mental träning – för att må bra, och prestera bra!

I en allt mer osäker och föränderlig värld blir din förmåga till medvetet självledarskap allt viktigare, för att du skall kunna må bra.

Precis som du tränar din kropp för att må bra behöver du också träna din mentala förmåga att hantera stress, osäkerhet och förändring. Detta för att finna din mening, må bra och prestera bra.

 Syftet med kursen medvetet självledarskap är att ge inspiration, insikter och tips på verktyg som gör att du kan utveckla din mentala förmåga för att bättre förebygga och hantera stress genom att förstå dig själv.

 Vi kommer att lära om vad kroppen behöver, skapa medvetenhet om känslor och tankar och också den själsliga dimensionen i livet kommer att beröras.

 Under kursen kommer olika metoder att tillämpas, några exempel är meditationer, mindfulness, kroppskännedom, kommunikation, rörelser och bilder/symboler samt lära känna viljan och dess lagar.

Totalt 4 träffar under våren 2019 16.30 – 18.30.

Grupper startar upp i Luleå och Kalix under april månad.

Premiärpris 850 kr för alla fyra tillfällen.

VARMT VÄLKOMNA MED ERA ANMÄLNINGAR