När ni anlitar mig för att arbeta med personalgrupper anpassar jag arbetet utifrån behovet i gruppen. Det kan vara i form av att synliggöra strukturer och arbetssätt , problem och möjligheter.  Efter det arbetas det fram en åtgärdsplan tillsamman med er. 

All grupputveckling är aktivitetsbaserad och sker genom praktiska övningar varvat med teori om grupp process och ledarskapsutveckling.