Ekonomi och företagsutveckling

 

Låt mig hjälpa dig med ekonomjobben och administrationen av ditt företag. Jag hjälper dig med bokföring,  moms, skatter, deklarationer och bokslut. Hjälp och stöd vid den strategiska planeringen av företagets framtid.

Affärsplanering med affärsplan och måldokument arbete.

Jag kan hjälpa till med ledning och ledarcoaching för att skapa tydlighet och tillit, kreativ, lärorik och en god psykosocial arbetsmiljö. Hjälpa er att ta fram strategier för att arbeta med arbetsmiljöfrågor, minimera stress och  skapa en bra psykosocial arbetsmiljö.

Utbildningar i att motivera personalgrupper till förändring och att hitta sina egna drivkrafter för att utföra arbetet på effektivt sätt.