Samtalcoach

Det är ditt liv som är i fokus under de utvecklande samtalen hos mig. Det är din utveckling och dina behov det handlar om. Möjligheter till förändring och påverkan synliggörs, det leder till ett aktivt lärande om dig själv, din kropp, dina känslor och tankar.

Läs mer

Organisationsutveckling

Det behövs stöd, strukturer och uppmuntran för att skapa växt och tillväxt både hos individer och organisationer och företag. I dagens snabbt föränderliga värld ställs det stora krav på att snabbt förändra och anpassa sig till den omvärld vi verkar i.

Läs mer

Ekonomi

Behöver ditt företag stöd i er ekonomifunktion? Jag stödjer gärna upp med rutiner och arbetssätt som effektiviserar och förbättrar ert arbete.

Läs mer

Medvetet självledarskap

Mental träning – för att må bra, och prestera bra!

I en allt mer osäker och föränderlig värld blir din förmåga till medvetet självledarskap allt viktigare, för att du skall kunna må bra.

Precis som du tränar din kropp för att må bra behöver du också träna din mentala förmåga att hantera stress, osäkerhet och förändring. Detta för att finna din mening, må bra och prestera bra.

Läs mer

Vill du förbättra dig själv eller ditt företag?

Det handlar om ditt liv

Nyheter

Utbildning Medvetet självledarskap

Mental träning – för att må bra, och prestera bra! I en allt mer osäker och föränderlig värld blir din förmåga till medvetet självledarskap allt viktigare, för att du skall kunna må bra. Precis som du tränar din kropp för att må bra behöver du också träna din mentala förmåga att hantera stress, osäkerhet och …

Läs mer
Läs alla inlägg

Kostnadsfri Rådgivning

Du varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

    När passar det dig bäst att bli kontaktad?
    8-1111-1414-17